הפעילויות שאנחנו מציעים

תיירות חינוכית

כשמעגלי זהות פוגשים

בערכים...!

קרא עוד >

תגלית

TAGLIT BRITHRIGHT ISRAEL

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה...?

קרא עוד >

בצוקי יעלים איכות
היא האחריות של כולנו

לכן, כבר למעלה מ-30 שנה, אנחנו לא מפסיקים להשתפר!

השירותים שלנו

תיירות חינוכית

כשמעגלי זהות פוגשים

בערכים...!

קרא עוד >

תגלית

TAGLIT BRITHRIGHT ISRAEL

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה...?

קרא עוד >

בצוקי יעלים איכות היא האחריות של כולנו

לכן, כבר למעלה מ-30 שנה, אנחנו לא מפסיקים להשתפר!